Η πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό πρέπει να γίνεται μέχρι την ηλικία των 7 ετών. Στην πρώτη επίσκεψη γίνεται εκτίμηση της επάρκειας χώρου και της σύγκλισης των δοντιών. Σε αυτή την πρώιμη περίοδο μπορεί να πραγματοποιηθεί η 1η φάση της ορθοδοντικής θεραπείας, η οποία έχει προληπτικό χαρακτήρα (διακοπή βλαβερών συνηθειών). Γίνεται διόρθωση της σχέσεως των γνάθων καθώς και της διατήρησης χώρου σε περίπτωση πρόωρης απώλειας νεογιλών δοντιών. Η θεραπεία σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται κυρίως με κινητούς μηχανισμούς (μασελάκια).

Η κυρίως ορθοδοντική θεραπεία αρχίζει αμέσως μετά την απώλεια του τελευταίου νεογιλού δοντιού. Αυτό συμβαίνει στη ηλικία 10-13 ετών ανάλογα με το φύλο και την ανάπτυξη του κάθε παιδιού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο